SẢN PHẨM NỔI BẬT

PLC Allen-Bradley

1756-L64

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Cảm Biến PLusen

Cảm biến AN-QR18-8

1,500,000.00 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

PLC Master-K120S

PLC LS K7M-DR60U

6,100,000.00 
6,500,000.00 
37,100,000.00 
7,500,000.00 
6,700,000.00 
10,500,000.00 
27,500,000.00 

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

SIEMENS

Liên hệ

Software license

6AV6613-1BA51-3CA0

Liên hệ
7,500,000.00 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

PLC S7-1500

6AV6371-1DH07-2AX0

Liên hệ