SẢN PHẨM NỔI BẬT

PLC Allen-Bradley

1756-L64

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Cảm Biến PLusen

Cảm biến AN-QR18-8

1,500,000.00 
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

PLC Master-K120S

PLC LS K7M-DR60U

6,100,000.00 
6,500,000.00 
37,100,000.00 
7,500,000.00 
6,700,000.00 
10,500,000.00 
27,500,000.00 

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

PLC Master-K300S

PLC LS GM4-DMMA

Liên hệ

PLC Master-K300S

PLC LS G4M-M032

Liên hệ

PLC Master-K300S

PLC LS G4L-ER5C

Liên hệ

PLC Master-K300S

PLC LS G4L-ERFC

Liên hệ

PLC Master-K300S

PLC LS G4L-ERTC

Liên hệ

PLC Master-K300S

PLC LS G4L-EU5C

Liên hệ

SIEMENS

4,100,000.00 
2,160,000.00 

PLC S7-1200

6ES7214-1BG40-0XB0

Liên hệ
Liên hệ

Thiết Bị Đóng Cắt

3RT1017-1AK61

Liên hệ

PLC S7-300

6EP1536-3AA00

Liên hệ