Hiển thị một kết quả duy nhất

1,143,000.00 
1,397,000.00 
1,397,000.00